';

Disclaimer

WE CANTEEN B.V. (Kamer van Koophandel: 60224460), hierna te noemen We Canteen, verleent u hierbij toegang tot www.wecanteen.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

We Canteen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.wecanteen.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van We Canteen en/of haar entiteiten.

Beperkte aansprakelijkheid
We Canteen spant zich in om de inhoud van www.wecanteen.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.wecanteen.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van We Canteen.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.wecanteen.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.wecanteen.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan We Canteen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij We Canteen.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van We Canteen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Lees onze tabloid online

Heerlijk bladeren door één van de We Canteen tabloid edities op je laptop of tablet. Boordevol met smaakmakende verhalen over onze We Canteen ondernemers.

Volg ons op: